Veelgestelde vragen 3 nieuwe zakken

Nieuwe afvalzakken - publicatie sept-okt

 

Waarom worden er in mijn stad of gemeente nieuwe restafval-, PMD- en GFT-zakken ingevoerd?

Net als 18 buurgemeenten en -steden is je gemeente/stad aangesloten bij de afvalintercommunale Intradura. Hier wordt over de gemeentegrenzen heen samengewerkt voor een duurzame aanpak van afvalverwerking en -preventie.
Bovendien moeten afvalzakken vanaf 2021 uit 80% gerecycleerd plastic bestaan. Steden en gemeenten moeten dus sowieso hun restafval- en PMD-zak laten aanpassen. 
In 2021 is deze regio aan de beurt om op te starten met de ‘uitgebreide blauwe zak’. Daardoor verschuiven heel wat plastic verpakkingen van de restafvalzak naar de uitgebreide PMD-zak.De nieuwe afvalzakken maken dus deel uit van één verhaal. Bovenal willen we samen met jou de afvalberg verminderen. De drie nieuwe afvalzakken passen helemaal in die missie. 
 

Waarom worden er drie nieuwe afvalzakken tegelijk ingevoerd?

De drie nieuwe afvalzakken maken deel uit van één verhaal. Het algemene doel is om samen met jou meer afval te recycleren, bewust te sorteren en minder nieuwe grondstoffen te gebruiken. Door ze tegelijk in te voeren moet je als inwoner maar één keer wennen aan nieuwe afvalzakken en nieuwe sorteerregels. Het afvalbeleid van de hele regio is op slag klaar voor de toekomst: 

  • Nieuwe sorteerregels (uitgebreide blauwe zak) en nieuwe wetgeving (afvalzakken uit 80% gerecycleerd plastic vanaf 2021) worden meteen toegepast.
  • De afvalzakken komen tegemoet aan de noden van vandaag en morgen, door de nieuwe formaten van 60L, 30L én 15L. Flatbewoners kunnen zo bv. keukenafval apart sorteren in een klein GFT-zakje. Alleenstaanden, kleine families of bewust afvalarme gezinnen kunnen zo een zak van gepaste grootte vinden.
  • In de restafvalzak komt vandaag nog teveel afval terecht dat er eigenlijk niet in thuishoort, met PMD en GFT op kop. Vanaf 2021 kan dat in de nieuwe, uitgebreide PMD- en GFT-zakken gesorteerd worden. 

Zo werken we samen om bewuster te sorteren en op termijn de afvalberg te verminderen. Hou zeker www.intradura.be, de halfjaarlijkse ID Krant en de Facebookpagina van Intradura in de gaten voor handige sorteertips!

Wordt er een overgangsperiode voorzien tussen de oude en de nieuwe afvalzakken?

Vanaf 1 januari 2021 volgt een overgangsperiode van zes maanden tot en met 30 juni 2021 voor de restafafval- en gft-zakken. In die overgangsperiode kan je tegelijk de oude en de nieuwe afvalzakken aanbieden voor de ophaalrondes. Vanaf 1 juli 2021 worden enkel nog de nieuwe afvalzakken opgehaald.

De pmd-zak was reeds een intercommunale zak, en kan dus onbeperkt worden opgebruikt. 

Waarom duurt de overgangsperiode maar 6 maanden?

Hier is Intradura gebonden aan de nieuwe Vlaamse wetgeving die zegt dat vanaf 2021 alle afvalzakken voor minstens 80% uit gerecycleerd plastic moeten bestaan. Niet-gerecycleerde afvalzakken, zoals de huidige restafval-zakken, mogen maar tot juni in omloop zijn en gebruikt worden. 

Wat te doen als ik een grote voorraad van oude afvalzakken heb? 

Je kan de oude afvalzakken van restafval en gft nog tot 30 juni 2021 aanbieden. Je hebt dus nog enkele maanden om de bestaande restafval- en GFT-zakken aan te bieden. Heb je toch nog een voorraadje, informeer dan tijdig bij buren, familie, vrienden, kennissen of zij zakken willen overnemen. Check hier of jouw gemeente een omruilactie opzet.

De pmd-zak was reeds een intercommunale zak, en kan dus onbeperkt worden opgebruikt.

Ik kocht net een rol pmd-zakken in de winkel, en hierop staan nog de oude sorteerregels. Mag ik deze dan gebruiken?

Bij de pmd-zak zit de verandering van binnen. De zak blijft dezelfde, het zijn de sorteerregels die worden uitgebreid. Je kan deze pmd-zak gebruiken en vullen met de uitgebreide sorteerregels, ongeacht wat er op de zak vermeld staat van sorteerregels. Je kan deze zak dus onbeperkt blijven verder gebruiken, ook na 30/06.

Bovendien was deze zak al een intercommunale zak, en dus al voor elke gemeente dezelfde.

Hoeveel kosten de nieuwe restafval-, PMD- en GFT-zak? 

De zakken hebben in de 17 gemeenten/stad dezelfde prijs. De restafval- en gft-zak wordt aangeboden in 3 volumes: 60 liter, 30 liter en 15 liter. De pmd-zak blijft onveranderd. 

  • Restafval (per 10 stuks op een rol): 60L kost 2 euro/zak, 30L kost 1 euro/zak, 15L kost 0,5 euro/zak
  • GFT (per 10 stuks op een rol): 60L kost 1 euro/zak, 30L kost 0,5 euro/zak, 15L kost 0,25 euro/zak
  • PMD (per 20 stuks op een rol): 60L kost 0,15 euro/zak

Hoe zien de 3 nieuwe afvalzakken eruit?

De drie nieuwe afvalzakken zien er overal in de regio hetzelfde uit. Ze krijgen het Intradura-logo mee. Extra informatie wordt met duidelijke iconen aangegeven. De nieuwe restafvalzak wordt een zwarte zak met witte opdruk. De nieuwe GFT-zak zal een licht groene zak worden met groene opdruk. De uitgebreide PMD-zak behoudt zijn klassieke blauwe kleur. 

Waar zullen de zakken beschikbaar zijn?

Je zal de zakken kunnen vinden in alle steden en gemeenten die meedoen met deze uniforme restafval- en GFT-zak. Je kan m.a.w. in Herne afvalzakken aankopen, ook al woon je in Dilbeek. Je vindt een interactieve kaart terug waarop alle verkooppunten in de regio worden vermeld.

Waarom wordt er een verschil gemaakt tussen de oude en de nieuwe afvalzakken? Het gaat hier toch gewoon om plastic zakken?

Er is wel degelijk een verschil tussen de oude en de nieuwe afvalzakken. Niet alleen de kleuren, de opdruk en het aantal beschikbare formaten verandert. De nieuwe afvalzakken zullen ook voldoen aan de nieuwe Vlaamse wetgeving, die stelt dat restafvalzakken voortaan voor 80% uit recyclaat moeten bestaan. 

Wat met de kwaliteit van de zakken?

Bij de omschakeling naar de nieuwe restafval- en GFT-zakken is er een uitgebreide testfase voorzien. De bedoeling is uiteraard om te komen tot stevige, duurzame afvalzakken die handig zijn in gebruik.

Waarom neemt mijn stad of gemeente niet deel aan de drie nieuwe afvalzakken? 

Intradura streeft naar uniformiteit in de regio omdat dit belangrijke voordelen oplevert. Daarom kregen alle vennoten (19 steden en gemeenten in Halle-Vilvoorde) het aanbod om mee te stappen in de uniforme restafval- en GFT-zak. Alle vennoten zijn echter vrij om een eigen keuze te maken. Sommigen beslisten om dit niet of niet helemaal te doen.

Wat met scholen en bedrijven?

Organisaties die tot nu toe werkten met een private afvalpartner voor de inzameling van restafval, PMD of GFT, kunnen dat blijven doen. Deze private afvalpartner zal hen dan op de hoogte houden van eventuele wijzigingen. 
Kleine organisaties die tot nu toe hun afval aanboden tijdens de reguliere ophaalrondes van Intradura, vallen onder de nieuwe regeling en moeten vanaf 1 januari 2021 eveneens gebruik maken van de drie nieuwe afvalzakken.