Uitlenen herbruikbare bekers

Intradura heeft een uitleendienst opgezet voor kleine evenementen.

Grote evenementen kunnen herbuikbare bekers van een brouwer e.d. gebruiken. Maar organisatoren van kleine evenementen zoals wijkfeesten, een receptie, e.a. hebben het moeilijker om bekers te vinden. Daarom heeft Intradura voor haar 19 vennoten (Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Kapelle-op-den-Bos, Lennik, Linkebeek, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Wemmel) een uitleendienst opgezet met een voorraad van 8000 standaard bekers en 2000 wijn/cavabekers. Deze kunnen gratis uitgeleend worden. Er dient enkel een waarborg te worden betaald en natuurlijk zijn er kosten bij verlies, schade, laattijdig terugbrengen of onvoldoende gereinigde bekers. 

 

Wie kan ze uitlenen?

De bekers kunnen uitgeleend worden door de sport-, cultuur-, jeugd- en buurtverenigingen, onderwijsinstellingen, de gemeentelijke diensten en adviesraden van de gemeenten aangesloten bij Intradura. 

Hoe kan je bekers ontlenen?

 • Vul het aanvraagformulier hiernaast in. Om een inschatting te kunnen maken van het aantal bekers dat je wil uitlenen, lees je best eerst de handleiding rond herbruikbare bekers.
 • Stort de bijhorende waarborg binnen de 2 dagen op volgend rekeningnummer van Intradura: BE78 0910 2160 7686
 • Een bevestiging van je reservatie wordt bezorgd, dan pas is je aanvraag definitief.

Het volledige uitleenreglement vind je hier. Lees dit zeker grondig na. 

Waar kan je de bekers afhalen en terugbrengen?

 • De bekers worden door de ontlener bij Intradura Dorent 5 te 1620 Drogenbos op een vooraf afgesproken datum en uur (tussen 8.30u -12.30u en 13.00u-16.30u) opgehaald en teruggebracht.
 • De bakken met bekers worden binnen de 2 werkdagen na het evenement teruggebracht (afwijking mogelijk mits voorafgaande aanvraag). Indien te laat, kan er 75 euro per dag worden aangerekend.
 • De bakken en bekers worden zowel bij het afhalen en terugbrengen samen met jou geteld en gecontroleerd. 

Reinigen van de bekers:

De bekers worden gereinigd, gedroogd, en netjes opgeborgen in transportbakken, uitgeleend bij Intradura. In de staat waarin ze werden afgehaald, worden ze door de organisator ook terugbezorgd aan Intradura. 

 • Je kiest als organisator ervoor om zelf in te staan voor reinigen, drogen en opbergen in de transportbakken: Een controle wordt samen uitgevoerd bij het terugbrengen van de bekers. Indien niet al het ontleend materiaal voldoende gereinigd en gedroogd is, zal Intradura een extern bedrijf aanstellen om elke box waarin zich verontreinigd materiaal bevindt te reinigen. De kostprijs hiervan zal doorgerekend worden aan de ontlener en het bedrag zal afgehouden worden van de waarborg.
 • Je kiest er als organisator voor om de reiniging sowieso door Intradura te laten uitvoeren: Je geeft dit aan bij de reservatie van het materiaal. De reiniging wordt uitgevoerd op kosten van de ontlener. De prijs hiervoor wordt bij bevestiging van de reservatie gecommuniceerd en zal verrekend worden met de waarborg.

Mogelijke kosten:

 • Bij elke uitleenbeurt wordt een waarborg aangerekend. Deze bedraagt 75 euro per uitgeleende bak met een maximum van 500 euro. Deze wordt op voorhand betaald.
 • Indien (een deel van) het ontleende materiaal ontbreekt of beschadigd is, zal de niet gerecupereerde bekers of de schade gefactureerd worden aan € 1 per beker en € 50 per transportbak. Dit bedrag zal van de waarborg afgehouden worden.
 • Je kan als organisator de bekers ook laten leveren en/of terug afhalen bij je evenement door Intradura. Dit kost 75 euro/rit. Dit moet duidelijk aangegeven worden bij de aanvraag van je bekers.