Uitgebreide pmd-zak is nog niet aan de orde!

De pmd-zak, ofwel de blauwe zak, kennen we al meer dan 20 jaar en mag plastic flessen, metalen verpakkingen en drankkartons bevatten.
Via de media vernam je echter ook al dat Fost Plus de ambitie heeft om vanaf 2019 de inzameling van pmd uit te breiden met alle plastic verpakkingen. Maar de mogelijke uitbreiding van de pmd-zak (P+MD) met deze andere plastic verpakkingen is echter nog niet aan de orde! We moeten eerst nog de beslissing van Minister Schauvliege en de Interregionale verpakkingscommissie afwachten. Als de uitbereiding van de pmd-zak er effectief komt in Vlaanderen, gaat dit niet van vandaag op morgen van kracht. Fost Plus voorziet binnen dit scenario een gefaseerde invoering vanaf 2019 tot en met 2021.  Wanneer precies de uitbreiding naar P+ zich in onze regio zal uitrollen, wordt geruime tijd op voorhand gecommuniceerd en voorbereid, door Fost Plus, Intradura en je gemeente. 

Dus minstens nog in heel 2018 blijven de gekende spelregels gelden en mogen botervlootjes, yoghurtpotjes en andere plastic verpakkingen dat geen plastic flessen zijn niet in de blauwe zak!
Wat dan met wel die andere plastic verpakkingen? Tot op vandaag horen deze nog steeds thuis in de restafvalzak. In volgende gemeenten kan je wel plastic verpakking en andere restplastic naar het recyclagepark brengen en in de gemengde plasticcontainer deponeren: Asse, Beersel, Grimbergen, Halle, Merchtem, Roosdaal, Wemmel, NIEUW Opwijk, NIEUW Pepingen/Lennik. Ga naar de sorteerregels per gemeente

 

Waarom Intradura kiest om zo snel mogelijk de uitgebreide PMD-zak in te voeren en niet al start met een roze zak. 

Afvalintercommunales kiezen er meer en meer voor om nu toch al een extra zak (de roze zak) in te voeren en deze zelfs aan huis op te halen. Intradura kiest hier momenteel niet voor om volgende redenen:

  • Een extra zak invoeren en aan huis ophalen betekent een grote extra kost én nog eens een extra vrachtwagen in elke straat. Dit willen we vermijden.
  • We trachten in afwachting van de uitbreiding van de blauwe zak alle recyclageparken in ons werkingsgebied een container gemengde plastic te voorzien. Op deze manier zamelen we nu al plastic verpakking (en andere restplastic) apart in zonder dat dit in een aparte roze zak moet. Je kan gemengde plastic in eender welke plastic zak of bak aanbieden. 

 

Dienst afvalpreventie, Intradura

 

PS: Hieronder vind je een sorteerspel voor jong en oud om de pmd-regels snel en gemakkelijk onder de knie te krijgen

juistsorteerspel van Fost Plus