Sorteren in Drogenbos

Herbruikbaar

Alles wat nog bruikbaar is voor anderen, kan je naar een inzamelpunt in de buurt brengen (De Kringwinkel, Repair Café, lokale organisaties,...) of verkopen.

Stand van zaken