Sorteren in Asse

Herbruikbaar

Alles wat nog bruikbaar is voor anderen, kan je naar een inzamelpunt in de buurt brengen (De Kringwinkel, Repair Café, lokale organisaties,...) of verkopen.

Verpakking
Niet recycleerbaar afval
Houtachtige materialen