Recyclage van plastic flessen

Hoe worden plastic flessen gerecycleerd? Het recyclageproces van plastic flessen is een relatief eenvoudig proces en kent vele voordelen. De plastic flessen worden verwerkt tot nieuwe flessen of andere voorwerpen zoals tot pallets, leidingen, textielvezels (fleece),... en nog zoveel meer.

Hoe verloopt de recyclage van plastic flessen?

De recyclage van plastic flessen verloopt in drie stappen:

 • De plastic flessen worden in sorteercentra automatisch of met de hand uitgesorteerd.

 • Elke plastic fles wordt gewassen en daarna vermalen tot schilfers of verwerkt tot korrels.
 • Via diverse technieken worden de schilfers en korrels gesmolten en omgevormd, om er dan nieuwe producten mee te maken.

Onderstaande video (01'08") laat zien hoe plastic flessen en flacons worden gerecycleerd. 

 

Waarvoor worden gerecycleerde plastic flessen gebruikt?

De doorzichtige plastic flessen uit PET (PolyEtheleenTereftalaat) worden gerecycleerd tot:

 • nieuwe flessen
 • plastic bakjes voor fruit en groenten
 • textielvezels
 • tapijten en vulling voor matrassen, jassen en slaapzakken

De ondoorzichtige plastic flacons uit HDPE (HogeDensiteitPolyEthyleen) worden gerecycleerd tot:

 • opbergbakken, manden, kisten en rekken
 • bidons
 • leidingen, kabelgoten en buizen
 • pallets

 

Waarom is de recyclage van plastic flessen belangrijk?

De recyclage van PET-flessen en HDPE-flacons is een goede zaak, zowel economisch als ecologisch. Er wordt minder energie verbruikt dan bij de productie van nieuw plastic, en er zijn minder grondstoffen nodig, waaronder aardolie. Bovendien komen de plastic flessen niet langer bij het restafval terecht. Een dubbel voordeel dus: we betalen minder én we vervuilen minder! 

Wat wel, wat niet?

Niet alle plastic verpakkingen zijn trouwens even gemakkelijk recycleerbaar. Er bestaan veel verschillende soorten plastic, die voor de meest uiteenlopende toepassingen gebruikt worden. Om efficiënt te kunnen recycleren, moeten ze echter in voldoende grote hoeveelheden beschikbaar zijn, en moet de kwaliteit ervan voldoende hoog zijn. Vandaag is dat bij twee types plastic verpakkingen het geval, namelijk plastic flessen uit PET en plastic flacons uit HDPE. Van plastic flessen en flacons weten we zeker wat de samenstelling is. De recyclage van andere soorten plastic is ecologisch en/of economisch minder interessant. Plastic folie, zakjes, yoghurtpotjes en botervlootjes horen daarom niet thuis bij het PMD.