Raad van Bestuur

Op 23 april 2019 werd de Raad van Bestuur van Intradura samengesteld. De Raad is samengesteld uit 12 gemeentelijke bestuurders, 3 bestuurders met een raadgevende stem en 4 deskundigen. 

Raad van Bestuur

Gemeentelijke bestuurders:

 • Michel Valkeniers - voorzitter
 • Jan De Backer - ondervoorzitter
 • Jan Desmeth - ondervoorzitter
 • Lien Casier
 • Jonas De Maeseneer
 • Fred Dielens
 • Heidi Elpers
 • Yves Ghequiere
 • Ilse Rymenants
 • Jos Savenberg
 • Johan Serv√©
 • Elke Wouters

Raadgevende stem:

 • Karel De Ridder
 • Frans Holsters
 • Jos Thomas

Deskundigen:

 • Alexis Calmeyn
 • Edward De Wit
 • David Hermans
 • Chris Selleslagh

Secretaris: Stephan Verwee

Adjunct-secretaris: Gunther Van Heymbeeck