Metalen sorteren

metalen

Alle soorten metalen (ijzer, aluminium, lood, koper, zink,..) mogen in de container metalen. Demonteer wel zoveel mogelijk andere materialen van een metalen voorwerp. Bij een fiets bijvoobeeld haal je best de banden er eerst af.

Toestellen en machines

Toestellen die voornamelijk uit metaal bestaan (bijv. een wasmachine, elektisch grasmachine,...) mogen niet bij metalen. Dit zijn toestellen met een elektrische snoer en horen bij de elektrische apparaten (AEEA).

Een grasmachine, hankselaar of ander toestel op benzine of andere brandstof mag wel in de container metalen op voorwaarde dat er geen brandstof of oliën in de machine zit. Die moet je eerst verwijderen en bij het KGA sorteren.

 

 

Toegestaan

  • voorwerpen uit alle soorten metaal die zoveel mogelijk ontdaan zijn van andere materialen zoals: een fiets, metalen kookgerei, elektrische kabels, metalen bouwmaterialen, metalen meubels, grasmachine op benzine of andere brandstof (ontdaan van brandstof en oliën), een gaskachel,...

Niet toegestaan

  • metalen verpakking zoals drankblikjes (dit hoort in de pmd-zak thuis)
  • gasflessen (www.mijngasfles.be)
  • Toestellen met een elektrische snoer of batterij
  • Voertuigen met een motor (wagens, bromfietsen,...)
  • stookolietank (moet naar een gespecialiseerde verwerker gebracht worden of worden opgehaald)