KGA sorteren

sorteerbord kga

KGA staat voor Klein Gevaarlijk Afval. Hierbij horen alle huishoudelijke stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. 

Met KGA kan je terecht in het recyclagepark. Deze stoffen worden soort per soort apart opgeslagen om gevaarlijke chemische reacties te vermijden.

Het sorteren gebeurt door de parkwachter die een speciale opleiding heeft gevolgd om dit met de nodige kennis te doen.  

Zorg ervoor dat:

 • de verpakking goed dicht is of niet lekt
 • je de producten zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking binnenbrengt

Heb je de oorspronkelijke verpakking niet meer? Breng het dan in een ander stevig en goed afsluitbare verpakking.

 

 

Toegestaan

 • verven, lakken, vernissen, lijmen, siliconen, kleurstoffen, toners,
  inkten en inktcartridges;
 • smeeroliën, brandstoffen en antivries;
 • gechloreerde koolwaterstoffen, aromatische koolwaterstoffen,
  ontvlambare oplosmiddelen, verf- en celluloseverdunners,
  terpentijn, petroleumether, ether, brandspiritus, wasbenzine,
  aceton, methanol, hexaan, tolueen, xyleen, parfums en sterk
  geconcentreerde ethanol;
 • bijtende en gefluoreerde schoonmaakmiddelen en onderhoudsmiddelen
  zoals javel, wc-reinigers, autowax, metaalpoets, roestverwijderingsmiddelen,
  meubelolie, boenwas, ontstoppers, beitsmiddelen,
  bleekmiddelen en ontvetters zoals waterstofperoxide;
 • schoonmaakmiddelen die zonder handschoenen of masker gebruikt worden in huis en niet als gevaarlijk ervaren worden bijv. wasproducten, zepen,... -> pmd
 • sterkere zuren zoals zoutzuur, zwavelzuur, fosforzuur, accuzuur,
  chroomzuur en salpeterzuur;
 • sterkere basen zoals bijtende soda of natronloog, kaliloog en
  ammoniak;
 • fotografische vloeistoffen om analoge foto’s te maken zoals stopbadvloeistoffen,
  fixeervloeistoffen, fotografische ontwikkelaars, fotografische
  activators en fotografische additieven;
 • andere gekende gevaarlijke producten op basis van het etiket en het
  gevaarsymbool op de verpakking, zoals formol en chloortabletten;
 • onbekende producten die als gevaarlijk beschouwd kunnen worden;
 • bestrijdingsmiddelen: pesticiden, herbiciden, schimmelwerende
  middelen en wormbestrijdende houtbeschermingsmiddelen;
 • batterijen en accu’s (autobatterij);
 • metallisch kwik en kwikhoudende afvalstoffen zoals kwikthermometers
  en gasontladingslampen (bv. spaarlampen en tl-lampen);
 • brandblusmiddelen zonder statiegeld;
 • injectienaalden, pennaalden en bloedlancetten aangeboden in een
  naaldcontainer;
 • rookdetectors;
 • (Analoge) röntgenfoto’s en nitraatfilms;
 • niet-geperforeerde gasflessen voor éénmalig gebruik en gaspatronen;
 • cosmetica -> restafval
 • producten met een ontvlambare oplosmiddel bijv. parfum;
 • branstoffilters en oliefilters;
 • TL-lampen (kan ook bij AEEA);
 • kwikdamplampen (spaarlampen (kan ook bij AEEA);
 • lege verpakkingen van bovenstaande stoffen

Niet toegestaan

 • vervallen geneesmiddelen
 • vuurwerk
 • kogels of andere springstoffen
 • herbruikbare gasflessen
 • Afgedankte afgedrukte foto's (restafval)

Waar moeten deze stoffen dan wel?

Vervallen geneesmiddelen breng je zonder kartonnen doosje of bijsluiter (-> papier & karton) naar je apotheek. Zij zijn wettelijk verplicht deze te aanvaarden

Vuurwerk (niet of half afgeschoten), kogels en andere springstoffen breng je naar een politiekantoor. Zij zorgen ervoor dat dit naar de ontmijningsdienst gebracht wordt om de stoffen onschadelijk te laten maken.

Gasflessen breng je terug naar de winkel waar je ze gekocht hebt of surf naar www.mijngasfles.be om te weten waar je ermee terecht kan.