Grofvuil

Grofvuil zijn alle brandbare materialen die omwille van de omvang, aard en/of gewicht niet in de gewone restafvalzak kunnen, niet meer herbruikbaar zijn en niet selectief worden ingezameld.

Het wordt ingezameld op het recyclagepark, dit is een betalende afvalsoort . Wie geen mogelijkheden heeft om het grofvuil naar het recyclagepark te (laten) brengen, kan het ook op afroep laten ophalen.

 

Toegestaan

Grote voorwerpen die niet herbruikbaar of recycleerbaar zijn omdat ze:

 • uit materialen bestaan die nog niet kunnen verwerkt worden tot grondstoffen, zoals een frigobox, een matras, isolatiemateriaal (rotswol), ...
 • uit verschillende materialen bestaan die niet niet of moeilijk van elkaar te scheiden zijn, zoals een zetel, een stoel met bekleding, een tuinslag, een reiskoffer, ...

Niet toegestaan

 • recycleerbaar materiaal dat selectief wordt ingezameld :
  • PMD, papier en karton, glas, ...
  • materiaal dat op het recyclagepark afzonderlijk wordt ingezameld: elektrische apparaten, houten kasten, harde kunststoffen, asbestcement, lavabo's, metalen, autobanden, ...
 • (klein) gevaarlijk afval
 • klein afval dat in de restafvalzak kan
 • materiaal dat herbruikbaar is (breng het naar De Kringwinkel)
 • gasflessen (voor meer informatie www.febupro.be)

sorteerbord grofvuil

Aandachtspunten

 • Spullen die nog bruikbaar zijn, breng je naar De Kringwinkel. Het materiaal kan zelfs door de ophaaldienst van De Kringwinkel gratis bij je thuis worden afgehaald.
 • In de container voor grofvuil mogen géén gevaarlijke voorwerpen. Dus géén KGA, geen emmers met verfresten, geen spuitbussen, geen accu's, geen brandblusapparaten, geen vuurwerk, geen campinggasflessen... Voor het verwerken van deze stromen bestaan er immers speciale installaties.
 • Wie niet in de mogelijkheid is om het materiaal te (laten) brengen naar het recyclagepark, kan het ook laten ophalen op afroep