Asbest verwijderen

foto asbest verpakt in container
Hoe zelf asbestafval naar het recyclagepark brengen
foto asbest in container
Asbestafval aan huis laten ophalen is momenteel niet mogelijk
foto folder asbestverwijderen

Meer info over de gevaren van asbest en wat je moet doen:

Info over asbest / OVAM

Info over asbest / Vlaanderen