Afgedankte zonnepanelen

Waar naartoe met afgedankte zonnepanelen?

Sinds 1 januari 2013 is de aanvaardingsplicht voor afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen van kracht. De aanvaardingsplicht betekent dat een eindverkoper verplicht is om de afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen van een consument terug te nemen. Maar sindsdien probeert de OVAM samen met de sectorfederaties en met  PV Cycle en Recupel, om via een milieubeleidsovereenkomst (MBO) tot een collectieve invulling te komen van de aanvaardingsplicht. 

 

Terug naar de installateur

Fotovoltaïsche zonnepanelen zijn bedoeld om te worden geïnstalleerd én ontmanteld door professionals. Er is specifieke kennis nodig om ze te installeren en te verbinden met het elektriciteitsnet, en bij einde-leven te ontmantelen en te verwijderen. Consumenten die zich wensen te ontdoen van hun fotovoltaïsche zonnepanelen nemen dan ook best contact op met een installateur.  De installateur is verplicht om de afgedankte zonnepanelen terug te nemen, ook wanneer de consument geen nieuwe aanschaft.

 

Alternatief

Zolang er nog geen regeling voor recyclageparken is afgesloten, kunnen eindverkopers en installateurs, maar ook particuliere consumenten, met hun afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen gratis terecht bij één van de 16 PV Cycle (www.pvcycle.org) inzamelpunten. Voor grote hoeveelheden (> 40 stuks) biedt PV Cycle een ophaaldienst op maat aan. 

Het dichtstbijzijnde inzamelpunt van PV Cycle in onze streek is: zonnepanelen
GREENSUN Sa
Chaussée de Tubize 117
1440 Wauthier-Braine
0484/18 47 88
www.greensun.be