Help afval mee de wereld uit!

Al onze ploegen zijn maandag 11/12 uitgereden om het afval in je gemeente op te halen.

Maar door de sneeuwval ondervinden zij heel wat problemen: vrachtwagens geraken bepaalde hellingen niet op of glijden steeds weg, …

Hierdoor zullen niet alle straten kunnen bediend worden vandaag, niet alle afval zal kunnen worden opgehaald.
Je mag je afval laten staan, wij zullen op donderdag 14/12 dit alsnog komen ophalen, als de weersomstandigheden het toelaten.

Is uw vuilniszak blijven staan?

Formulier

Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter
Contact
  • Intradura 
  • Dorent 5                           1620 Drogenbos
  • info@intradura.be
  • 02 334 17 40
  • 02 334 17 41